تلنگر يازدهم

  • نویسنده: حميده خزائي
  • سال چاپ: 1394
Gol Publish
چیزی برای دانلود وجود ندارد.

مردي در برقراري ارتباط با ديگران دچار مشكل بود؛ هيچ‌گاه نمي‌توانست به انسان‌ها نزديك شود؛ هيچ‌گاه نمي‌توانست احساساتش را بيان كند و از طرح دوستي با ديگران هميشه واهمه داشت. تنها زندگي مي‌كرد؛ با هيچ همكاري مشاعرت نداشت؛ حتي از رفت و آمد با فاميل و آشنايان نيز پرهيز مي‌كرد و …

Talangor 11

اين مرد دوست ‌مي‌داشت كه خانه‌اش پر از گل باشد تا همه‌جا را عطر و بوي گل در بر بگيرد. از اين رو تمامي درآمدش را خرج خريد گل و گياه مي‌كرد.
اما متاسفانه هر چه گل مي‌خريد، يكي پس از ديگري خشك مي‌شدند و از بين مي‌رفتند و او بسيار از اين موضوع متعجب بود و به دنبال راه حل مي‌گشت.
تا اين كه شبي در خواب ديد توسط گل‌هايي كه خشك شده بودند، دادگاهي شده است و آن‌ها وي را مقصر مي‌دانستند.
او در مقام دفاع از خود در دادگاه مي‌گفت: «اما من تمام تلاش خودم را براي آبياري و مراقبت از شما انجام داده‌ام و از هيچ كاري دريغ نكرده‌ام؛ شايسته نيست مرا مسبب خشكي خود بدانيد.»
تا اين كه گلي در پاسخ به او گفت: «آب و دانه، غذاي جسم هر جانداري در دنياست؛ اما براي زنده ماندن، براي شاداب بودن، براي انگيزه داشتن و … بايد با ديگران در ارتباط بود؛ ارتباط غذاي روح است؛ غذاي روح هر جانداري كه حق حيات دارد و …»

آيا انديشيده‌ايد كه تا كنون چند گل در پيرامون شما به دليل ارتباط ضعيفي كه با او برقرار كرده‌ايد، خشك شده‌ است؟
شايد آن گل، همسرتان، فرزندتان، والدين‌تان، همكارتان، همسايه‌تان و … بوده باشد كه نيازمند ارتباط موثر شما بوده اما شما با بي‌توجهي از كنارش گذشته‌ايد. شايد …

مطالب مرتبط

پیله در تاسیان

حمید صمدی

اول

لبخند از تو، طوفان از من

مهدي گل‌محمدي

اول

امدادگر حوادث

دکتر حسین ملازمیان / دکتر احمد ابوالحسنی

اول

باز باران با چشم‌هاي تو

باز باران با چشم‌های تو

مهدی گل‌محمدی

اول

مشاوره کنید

مشاوره با ما هزینه ندارد، شما می توانید با راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

051-38455888 info@golpublish.com
ارسال پیام

میهمان ما باشید

دفتر مرکزی:
مشهد
تلفن:051-38455888 (چهار خط)

تماس با ما